fbpx

12 – Tankar, Övertygelser och Tvivel

Nu har vi kommit fram till nästa komponent i din och min karta av verkligheten, Övertygelse.

Vi börjar med frågan, vad är en tanke?

Det slog mig när jag skrev rubriken, hur ska jag svara på den frågan? Vad är en tanke? Jag provskriver lite här nu … kan det var så här att …?

– En tankes beståndsdelar är bilder, ljud, känslor, lukt och smak som jag kommenterar och färgar med ord och betydelser?

– Tankar är ständiga processer som pågår i din och min hjärna?

– En tanke är ett minne, en tolkning av något du är med om och en förståelse av någonting?

Hur skulle du som läser definiera en tanke?

Vad är en övertygelse då, det är väl också en tanke?

Enligt Svenska akademiens ordbok är en övertygelse en tanke eller idé som “vi kan hålla för absolut säkert”. En synonym är förvissning.

Det är alltså en ide eller tanke som du och jag håller för absolut säkert, någonting som vi är helt förvissade om. Vi är kort och gott övertygade om att idén, tanken vi har är sann.

En övertygelse är i princip: vi VET att det är så som vi tänker.

Från tanke till övertygelse?

En övertygelse finns inte i våra huvuden när vi föds, utan snarare är det någon form av process som börjar med en tanke, som sedan på något sätt transformeras till en övertygelse?

Hur blir en vanlig enkel ide och tanke en övertygelse?

Denna fråga har jag funderat på nu ett tag och jag tror att det har någonting med bekräftelse och mening att göra.

När jag får bekräftat från andra människor i min närhet att jag har “tänkt rätt”, så stärks ofta min tanke och påbörjar transformationen till en övertygelse.

Ju mer bekräftelse jag får från andra kring min tanke, ju mer bevis i tidningar, tv och sociala medier jag får för att jag “tänkt rätt” desto mer stärks min tanke för att kanske så småningom bli en förstärkt tanke, en övertygelse.

Här kan det vara värt att se upp med vår mänskliga tendens att konfirmera det vi redan tror på och omedvetet söka endast information som stärker det vi redan tror på och sila bort det som vi inte tror på, därför är sunt tvivel bra, håller din tanke för tvivel finns det säkert något där att tro på, att vara övertygad om.

Hur många gånger behöver en av mina tankar bekräftas innan jag gör det till en övertygelse? Räcker det med en gång? Två gånger, Tre gånger?

Det är så klart individuellt hur många gånger just jag behöver få min tanke bekräftad innan jag bildat en övertygelse. (Mer om detta kommer jag skriva om längre fram när jag går igenom tankestilar och framförallt tankestil nr 34 som Michael l Hall skriver om i boken “Figuring out people” )

En tanke kan också sakta men säkert bli en övertygelse ju mer mening och betydelse jag kopplar till tanken.

Detta ser vi inom exempelvis religioner, som i sin grund innehåller tankar som bekräftats av många människor under en lång tid och laddats med mycket mening, betydelse och kanske även bevis.

Bekräftelse och Konfirmation

När jag slår upp ordet bekräftelse i SAOB så finns många kopplingar till ordet Konfirmera. Att bilda en övertygelse har alltså någonting med att konfirmera att göra. Om vi konfirmerar en tanke eller bekräftar en tanke så blir vi till slut övertygade om att tanken stämmer.

Ordet konfirmation för mina tankar till Svenska kyrkan och den undervisning som många 15-åringar går igenom, vissa gör det för att konfirmera eller de-konfirmera sitt barndop andra för att få presenter och åka på läger.

Svenska kyrkans grundtanke med konfirmationen är att jag ska få möjlighet att bekräfta och konfirmera mitt barndop och allt vad det står för, därför går vi i konfirmationsundervisning och lär oss den tankestruktur och de förklaringsmodeller som står i Bibeln.

Kanske kommer jag fram till att jag håller med om det som står i Bibeln, jag tycker mig ha fått bevis för att detta stämmer och då konfirmerar jag mitt barndop. Jag har nu konfirmerat tankarna jag lärde mig till en övertygelse.

De kan också vara så att efter att jag lärt mig saker under konfirmationstiden, faktiskt tvivlar på sanningshalten och väljer att inte konfirmera tankarna i Bibeln till övertygelser.

Du väljer själv, det är det fina tycker jag.

Vad kan övertygelser leda till?

En övertygelse påverkar starkt vad vi fokuserar på, vilken information som vi silar ut från all tillgänglig information, en övertygelse styr våra bekräftelse bias, våra förutfattade meningar och de kan begränsa vår värld.

Våra övertygelser styr våra beslut som styr våra handlingar och då också våra resultat

De kan också leda till fokus, handling och ett starkt driv mot ett mål.

Övertygelser och Tvivel

Om jag har en övertygelse som jag vill testa om den verkligen stämmer, hur kan jag göra då?

Mitt svar är att – Tvivla … är det verkligen så som jag tänker?

Finns det motbevis?

Testa i tanken om det kan vara precis tvärtom mot vad du är övertygad om, kan det vara så?

Håller din tanke för tvivel, då tror jag att övertygelsen är något att ha kvar, annars tvivla skiten ur den.

Tack för att jag fick provprata och hoppas du snälltolkat det jag skrivit 🙂 … eller förresten du får ju tolka det precis som du vill 🙂

Jag avslutar med en fråga, vad är du övertygad om?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.