fbpx

Coaching Genius – 3 dagar

Coaching Genius

(Denna kurs heter också – Accessing Personal Genius (APG) – Modul 2 i Meta-Coach Training System)

Detta är Neuro-Semantics flaggskeppsutbildning och pågår i 3 dagar.

Varför är Coaching Genius värdefull?

Med denna kurs får du förståelse för det som driver våra mänskliga beteenden, samma drivkrafter som också kan stoppa oss i livet, som kan lägga krokben för oss i livet.

När du förstår dessa drivkrafter kan du också påverka dem och ändra dem.

Vad är det för drivkrafter?

De drivkrafter som vi utforskar under kursen kallar Michael L Hall PhD för Metatillstånd och det innebär värderingar, intentioner, förbud, tillåtelser, beslut m.m som vi någon gång har lärt oss under vår uppväxt och som vi idag använder för att skapa våra Metatillstånd och utifrån dessa metatillstånd agerar vi och skapar våra resultat i olika situationer.

Ur innehållet: Meta-tillstånd, Emotionell Intelligens, Stabil självkänsla, Fokus och målmedvetenhet, hantera negativa känslor, att vara i linje med sig själv, att drivas av intention och syfte och mycket mer.
Inom ramarna för träningen kommer du att få tillgång till ett tillstånd av FLOW och djup närvaro inom en för dig viktig aktivitet där du innan upplevde splittring och brist på fokus.

Hur utforskar vi allt detta under kursen?

Vi utforskar de olika metatillstånden på ett systematiskt sätt under tre dagar, du kommer få en arbetsbok och vi kommer gå igenom ett metatillstånd i taget och förklara vad det är, varför det är viktigt, hur det fungerar, jag kommer visa hur det fungerar och sedan kommer du själv att prova detta tillsammans med de andra som går kursen, allt detta för att skapa olika inlärningsmetoder och fördjupa inlärningen och effekten för dig.

Datum: Inga datum just nu, men maila mig om du är intresserad så sätter jag upp en kursstart så fort som mäjligt – ricard@helarelationer

Kursledare: Ricard Olsson

Ricard är Certifierad Meta-Coach, Neuro-Semantics NLP Trainer, Samtalsterapeut och Handledare inom The Human Element Han har coachat människor sedan 2010 och hållit utbildningar sedan 2014. Han är till vardags verksam som Säljutvecklingschef och utvecklar och coachar sälj och säljledarbeteenden.

Ricards passioner: Läsa böcker om personlig utveckling, ledarskap och coaching. Spela gitarr och skriva låtar. Ricard löptränar kontinuerligt och vill springa ett maraton under 2023.

Ricards styrkor som tränare: Vara sårbar, leda genom egna exempel från sin vardag, lyssna in och coacha varje deltagare att nå just sina mål.

Ricards svaghet: Kan öppna upp för relevanta diskussioner ibland, istället för att följa det exakta tidsschemat så litar han på processen.