fbpx

THE – The Human Element – 5 dagar

The Human Element

Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar!

Varje organisation och arbetsgrupp består av människor – enskilda individer. Individernas och gruppernas förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation, samarbete m.m. är helt central för organisationens effektivitet och prestationsförmåga.

Vi har ändå en tendens att lägga fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system.

Att se till att individer och arbetsgrupper fungerar väl – att bygga Den Goda Organisationen är den främsta uppgiften för ledarskapet i organisationen.

Vill Du ha en väl fungerande, effektiv och högpresterande organisation? Se då till att människorna i den fungerar väl! I Den Goda Organisationen känner sig människor betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Varför nöja sig med mindre?

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa Den Goda Organisationen. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer.

Detta möjliggör öppenhet och eget ansvarstagande.

Rädsla, rigida beteenden och ineffektivitet kan minska.

Människor kan sluta känna sig som offer för omständigheterna och ersätta det med medvetna egna val.

Datum: Inget aktuellt datum i dagsläget

Kursledare: Ricard Olsson

Ricard är Certifierad Meta-Coach, Neuro-Semantics NLP Trainer, Samtalsterapeut och Handledare inom The Human Element Han har coachat människor sedan 2010 och hållit utbildningar sedan 2014. Han är till vardags verksam som Säljutvecklingschef och utvecklar och coachar sälj och säljledarbeteenden.

Ricards passioner: Läsa böcker om personlig utveckling, ledarskap och coaching. Spela gitarr och skriva låtar. Ricard löptränar kontinuerligt och vill springa ett maraton under 2023.

Ricards styrkor som tränare: Vara sårbar, leda genom egna exempel från sin vardag, lyssna in och coacha varje deltagare att nå just sina mål.

Ricards svaghet: Kan öppna upp för relevanta diskussioner ibland, istället för att följa det exakta tidsschemat så litar han på processen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.