fbpx

49 – Vilket Jag-tillstånd kommunicerar du utifrån?

“Meningen du kommunicerat märker du i responsen du får” – Detta är en tankegång som finns inom kunskapsfältet NLP och myntades av familjeterapeuten Virginia Satir.

Tankegången är lika relevant inom kunskapsfältet TA – Transaktionsanalys som jag berättar om i detta blogginlägg.

Hur är Virginias tankegång relevant kopplat till Jag-tillstånd?

Jag-tillstånd, som jag skrev om i förra blogginlägget, har stor betydelse för hur du uppfattas och hur ditt budskap uppfattas.

Ledtrådar till vilket Jag-tillstånd du har använt när du kommunicerat hittar du när du observerar responsen du får.

 1. Om ditt budskap ses som en order och tas emot utan diskussion, skulle jag misstänka att mottagarna tar emot budskapet från sina Anpassade Barn och att du som sändare är i din Kontrollerande Förälder
  • Vilken effekt får en sådan kommunikation?
   • På dina barn?
   • På dina bonusbarn?
   • På din partner?
   • På dig?
 2. Om ditt budskap skapar rebelliskt motstånd mottas det av det Anpassade Barnet och troligen att budskapet kommer från Kontrollerande Förälder. Att det mottas av det Anpassade Barnet “vet vi” eftersom trotsighet och rebelliskt beteende tyder på att mottagaren ändå bryr dig om budskapet och tänker att hen måste följa det, men vägrar och trotsar.
  • Vilken effekt får en sådan kommunikation?
   • På dina barn?
   • På dina bonusbarn?
   • På din partner?
   • På dig?
 3. Om ditt budskap skapar moders resp. faders-känslor och responsen att mottagaren vill ta hand om dig, måna om dig så är mottagaren i sin Omvårdande Förälder och då kan vi misstänka att ditt budskap kommer från ditt Anpassade Barn.
  • Vilken effekt får en sådan kommunikation?
   • På dina barn?
   • På dina bonusbarn?
   • På din partner?
   • På dig?
 4. Om ditt budskap skapar glädje och lekfullhet och ni sprallar ur tillsammans, så kommer troligen ditt budskap från ditt Fria Barn och mottas även där. Ditt budskap från ditt Fria Barn kan också mottas av en respons från Kontrollerande Förälder som vill skapa ordning och reda, här ska inte lekas och sprallas.
  • Vilken effekt får en sådan kommunikation?
   • På dina barn?
   • På dinabonusbarn?
   • På din partner?
   • På dig?
Analys av kommunikation

Så här kan du analysera dina olika kommunikationer (transaktioner inom TA) och få ledtrådar till vilket Jag-tillstånd som du verkar använda dig av och om du inte är nöjd med den respons du får, testa att byta Jag-tillstånd.

Fråga till dig som läser:

I dina senaste samtal inom familjen, vilket Jag-tillstånd skulle du säga att du kommunicerade utifrån?

 • Vilken effekt fick ditt Jag-tillstånd på kommunikationen?
 • Vad hade hänt om du istället hade valt ex:
  • Fritt Barn?
  • Omvårdande Förälder?
  • Vuxen?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.