fbpx

7 – Spelregler

I förra inlägget tittade vi på Familjekartan och vad de som gått före dig i ditt släktled varit med om, lärt sig och kanaliserat vidare in i din karta av verkligheten och nu är vi framme vid regler, “borden” och “måsten”.

Regler, Direktiv, Krav, Riktlinjer eller Spelregler. “Kärt” barn har många namn och de flesta av dessa “regler” är dagligdags helt okända för oss, de är så invävda i vår kultur, i våra släktträd, i våra kroppar att vi inte ens tänker på dem.

Exempel från verkligheten

– Du har väl tackat för maten?

– Du kan ju inte ta mat innan gästerna, fattar du väl?

– Barn skall vara lugna inomhus och inte märkas.

Vilka spelregler fick jag lära mig som barn? Vad var ok och inte ok i min ursprungsfamilj?

Dessa regler är vardagliga och oftast funktionella och de gör sig extra påminda när de bryts. När någon har mage att bryta dessa för mig självklara regler. Dessa regler kommer ofta upp till ytan när två familjesystem flätas samman. När ett ungt par får barn och börjar uppfostra barnet eller när en bonusfamilj bildas.

Vems regler är det som gäller? Hur vet vi vad som gäller i detta system? Vem kan påverka och skriva reglerna? Vem kan inte påverka dem? Vad händer om de bryts?

Inom Transaktionsanalys (TA) pratar vi om, Exteropsykiska regler, vilket är sånt som vi accepterade och svalde med hull och hår som barn. Vi svalde reglerna utan att tänka efter på orsaken bakom regeln och dessa kan vi upptäcka i våra språkmönster och ordval som exempelvis …

– man bör/bör inte

– du borde

– man skall alltid …

– du får aldrig

Vissa av dem hade säkert ett gott syfte en gång i tiden, medans andra begränsar oss. Begränsar vår vitalitet och livsglädje. Därför är det viktig att se över dessa “borden” och “måsten” så att de istället för att begränsa oss, gynnar oss, gynnar våra relationer och ökar vår livskvalitet.

Hur skapar vi spelregler som är relevanta här och nu?

Hur kan vi jobba med våra spelregler och göra dem, som vi säger inom TA, Neopsykiska dvs här och nu och funktionella efter hur vårt nuläge ser ut?

Virginia Satir, Familjeterapins förgrundsperson har gett oss en guldgruva av olika sätt att jobba med oss själva och våra familjesystem, här kommer ytterligare ett tips för dig som vill skapa ett öppet system där alla kan påverka spelreglerna.

När du lär dig att påverka spelreglerna i ett familjesystem eller på ett arbete är inte steget så långt till att ta kontroll över din egen karta av verkligheten så att den är funktionell här och nu.

Ta kontroll över spelreglerna i ett familjesystem eller något annat system:

1 – Sätt er vid ett bord

Gå in i ett tillstånd av upptäckaranda och ta reda på era nuvarande regler genom att brainstorma, ni kan tänka er att ni går runt på en vind och upptäcker vilka regler som finns där

Den drivande frågan är, Vilka regler har vi för ögonblicket?

2- Sätt upp alla spelregler på en tavla och ställ er följande frågor

– Vilka regler hjälper oss?

– Vilka regler hindrar oss?

– Vilka är irrelevanta?

– Vilka är ändamålsenliga?

– Vilka är orättvisa?

– Vilka är oklara?

3- Funderingar kring reglerna

– Vem har rätt att be om ändringar i regelverket?

– Vem har inte den rätten?

– Hur stiftas reglerna i er familj eller ert system?

– Den som är äldst? Trevligast? Mest handikappad? Hämtar ni dem från böcker? Från grannarna? Er eller era föräldrars ursprungsfamilj?

– Var kommer reglerna ifrån?

4 – Regler kring yttrandefrihet

A – Vad kan ni säga om det ni ser och hör och upplever?

– -> Er fruktan?

– -> Er hjälplöshet?

– -> Er vrede?

– -> Ert behov av tröst?

– -> Er ensamhet?

– -> Er ömhet?

– -> Er aggresivitet?

B – Vem kan ni säga det till?

C – Hur gör ni om ni inte är ense med någon eller ogillar någon eller någonting?

D – Hur ställer ni frågor när det är något ni inte förstår (eller frågar ni inte)?

Öppenhet och tillit

Denna övning bygger på öppenhet och tillit. Graden av öppenhet tycker jag är beroende av hur mycket jag känner mitt värde för stunden, ju mer jag känner mig ok och värdefull desto mer vågar jag öppna upp.

Öppenhet är också att vara modig och våga kommunicera kongruent med de 5 friheterna som motto.

Du kan med fördel jobba med din familj och klargöra vilka regler som ni har idag och vilka ni vill ha för att fungera så bra som möjligt tillsammans.

När du arbetar igenom punkterna 1 – 4 så skapar det ofta öppenhet och tillit.

Du kan även jobba enskilt och fundera över vilka regler som du lever efter, och vad du förväntar dig av andra i din omgivning.

Prova, om du vill, att uppdatera vissa av dina mindre funktionella inre regler och se vad som händer.

Lycka till med att förstå och forma din karta av verkligheten

2 Replies to “7 – Spelregler”

Comments are closed.