fbpx

39 – Bonusfamilj vs Kärnfamilj

Har du en bonusfamilj? Känner du någon som har en bonusfamilj? Kämpar du med att vara ditt bästa jag i din bonusfamilj?

Vilka skillnader finns det mellan en Bonusfamilj och en Kärnfamilj?

Vilka utmaningar innebär dessa skillnader för de som lever i en Bonusfamilj?

Dessa utmaningar kommer jag skriva om i några blogginlägg framöver och jag börjar med att beskriva de strukturella skillnaderna mellan en Kärnfamilj och en Bonusfamilj.

Kärnfamilj

Om vi börjar med att fundera över vad en kärnfamilj är och hur den vanligen är konstruerad.

Det börjar vanligtvis med att två personer träffas, fattar tycker för varandra och inleder ett förhållande.

Jonas och Josefin träffas

De bygger sin relation och sina relationsband med varandra genom att skratta, skämta, prata och ibland bråka om vissa saker de är oense om för att sedan förenas i någonting gemensamt, de bygger sin gemensamma grund.

Jonas och Josefin har byggt en stark relation mellan varandra

Jonas och Josefin skaffar barn och detta barn kommer födas in i en redan etablerad kultur, barnet föds in i någonting gemensamt, dessutom är alla i familjen “förprogrammerade” att knyta an till varandra vilket gör att banden mellan dem byggs starka.

Jessica föds och kärnfamiljen utökas och anknytningar bildas mellan de tre personerna

De går förhoppningsvis bra och de kanske får ett till barn, det barnet föds då in i en än mer etablerad familjekultur.

Familjen har en gemensam grund och familjekultur som alla känner till och lever i

Jag är väl medveten om att alla familjer inte har den smidiga utveckling jag hittills beskrivit, familjelivet kan kompliceras av en mängd olika faktorer som psykisk ohälsa, alkohol, droger, otrohet, ointresse, m.m

Detta leder ofta till separation och sedan det möjliga bildandet av en bonusfamilj.

Bonusfamiljen

Vad händer när en av föräldrarna träffar någon ny?

Hur är det för den nya personen att bli en del av den etablerade familjekulturen?

Den familjekultur som barnen är vana vid, den familjekultur som föräldrarna byggt upp under sin parperiod, under många långa sömnlösa nätter, under glädjefyllda stunder när barnen börjar gå när barnen säger sina första ord, under bråk om vems regler som gäller osv osv.

Det som händer är att den nya personen kommer in i den etablerade familjekulturen som en FRÄMLING, en okänd och oönskad person för barnen, men som en önskad, efterlängtad person och KÄRLEK för föräldern

Här startar den första och största utmaningen inom bonusfamiljer – INNANFÖR / UTANFÖR.

Vilka är INNANFÖR / UTANFÖR och vilka olika grupperingar finns i familjen och vilka konsekvenser får dessa grupperingar?

Den ”Enkla” Bonusfamiljen

Den enkla Bonusfamiljen – Jonas har barn men inte Jennifer

I bilden ovan ser ni den “Enkla” bonusfamiljen då endast en av parterna i Bonusfamiljen har barn sedan tidigare, denna typ av familjekonstellation är något enklare och innehåller färre potentiella landminor att trampa på än i den “Komplexa” bonusfamiljen.

Den ”Komplexa” Bonusfamiljen

Den komplexa Bonusfamiljen – Jonas har barn och Jennifer har barn

I bilden ovan ser ni den ”Komplexa” bonusfamiljen där båda parter har barn sedan tidigare vilket innebär att här möts två olika familjekulturer, mängder av nya oönskade relationer och många möjliga landminor att trampa på.

Det komplicerade relationssystem som en Bonusfamilj är genom sin konstruktion, leder till 5 primära utmaningar för medlemmarna i bonusfamiljen och dessa kommer jag gå in på djupare in kommande blogginlägg

Utmaningarna är:

  1. Positionerna INNANFÖR / UTANFÖR är två positioner som paret i en bonusfamilj känner av intensivt och dessa positioner är här för att stanna
  2. BARN kämpar med förlustkänslor, lojalitetsband och alltför mycket förändring på kort tid
  3. FÖRÄLDRAUPPGIFTERNA polariserar paret i en bonusfamilj
  4. En ny FAMILJEKULTUR måste byggas samtidigt som ni ska navigera på ett hav av förändring
  5. EX och andra FÖRÄLDRAFIGURER döda eller levande är en del av den nya familjen

Mer om dessa utmaningar i kommande blogginlägg.

OBS. Jag är medveten om att jag har förenklat bonusfamiljelivet drastiskt i detta inlägg och jag är medveten om att alla bonusfamiljer har sin unika sammansättning och historik.

*Inlägget är baserat på Dr Patricia l Papernow och hennes forskning om Bonusfamiljer

Prenumerera på inlägg

[stc-subscribe ]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.