fbpx

21 – Vilken slutsats har du dragit, kan du summera allt?

Har du någon gång fått eller ställt följande frågor?

Vad har du dragit för slutsats? Kan du summera det hela i en mening? Kan du ge mig en överflygning? Kan du måla din vision med stora penseldrag?

Finns det någon universallösning? Visa mig en översikt …

Vi människor har en fantastisk förmåga att kategorisera och dela in saker, skapa modeller och generaliseringar. Vi gör detta för att förenkla, spara på vår energi och kunna prata om vår komplexa omvärld med varandra.

Hela vår jordglob är kategoriserad och indelad i världsdelar, länder, städer, byar, folkslag, 6000 olika språk, tankestilar m.m …

Din och min “karta av verkligheten” är en samling generaliseringar, en samling regler, principer och modeller som talar om för oss hur vi ska ta oss fram i världen, hur vi ska hantera olika situationer på bästa sätt.

Ja, visst, det är absolut bra att vi generaliserar, OM generaliseringarna är funktionella här och nu, funktionella för den specifika situation som du just nu befinner dig i.

Faran med alltför väl-intränade tankevanor och program inträffar NÄR vi överanvänder dem, när vi “glömmer” att uppdatera generaliseringarna och kanske “kör” ett relationsprogram med vår partner som vi skapade som 4 åring, eller ett konflikt-hanteringsprogram på jobbet med vår chef som vi skapade som 15-åring och vi rättfärdigar vårt sätt att agera genom att tänka och säga …

– Ta mig som jag är, det är så här jag ÄR … Så som jag tänker, känner, talar och agerar, det är den jag ÄR, jag KAN inte ändra på mig.

Fixed mindset

Förstå mig rätt nu, programmen/generaliseringarna du skapade som 4-åring var säkert superfunktionella DÅ, men att som 40-åring fortfarande använda programmet är ofta mindre funktionellt.

Eget exempel

För att ta ett exempel från mitt eget liv, Jag använde länge följande konflikt-hanteringsprogram i samspel med min fru …

 • Dra dig undan om du hör höjda röster i hemmet? (Skapat när jag var 4 år och mina föräldrar bråkade )

Detta program var säkert funktionellt när jag var 4 år och när mina föräldrar bråkade, men som 40-åring med min fru var det mindre funktionellt.

Jag överanvände min gamla invanda strategi och den höll nästan på att kosta mig mitt äktenskap.

Jag lärde mig, tack och lov, alternativa strategier via terapi och coaching och kunde med tiden utöka mina alternativ att ”konflikta”, nu har jag lagt till följande strategi till min beteenderepertoar:

 • Var kvar i konflikten eller diskussionen, Provprata hur jag tänker och känner samt snälltolka och förstå den andre för att tillsammans hitta en bättre lösning
Growth mindset

Vi alla har strategier som vi skapat och anammat under livets gång, vissa strategier är funktionella och andra mindre funktionella eller för att tala klarspråk vissa är helt värdelösa och när vi upptäcker dem kan vi skapa nya strategier.

Du behöver inte ändra dig, behåll din gamla strategi OCH lägg till en ny strategi

Hur kan vi då upptäcka det vi eller våra medmänniskor generaliserat och ibland överanvänder?

Jag kommer i detta blogg-inlägg gå igenom 3 olika sätt för stt upptäcka det generaliserade.


1- Universiella kvantifierare

När du hör någon säga fraser som

 • Ingen gillar mig
 • Alla hatar mig
 • Varför är alla så dumma mot mig?
 • Ingen bryr sig vad jag har att säga någonsin

Då vet du att nu pågår en generalisering, nu bevittnar du en över-generalisering.

Vissa personer är duktiga på att dra förhastade slutsatser, de gör en bedömning av en situation baserat på en enda händelse.

De kanske var i Stockholm på semester för 10 år sedan och i en butik var det en expedit som inte hälsade, då kan det hända att personen fattar ett beslut och säger ..,

 • Ingen hälsar på någon när man går in i en butik i Stockholm.
Polariserat tänkande

Detta sätt att generalisera skapar ett polariserat sätt att tänka, vi skapar en värld av polaritet, svart eller vitt, antingen eller.

Tänk om vi istället kunde upptäcka den verkliga världen, den värld som är full av färger, komplexiteter, den värld som är systemisk och innehåller massor av parallella händelser, steg och nivåer.

Systemiskt tänkande

Hur går vi då från en svartvit, allt eller inget-värld till en värld av färg och komplexitet?

Jo, utmana det generaliserade uttalandet, utmana det för att på så sätt upptäcka det som finns mellan det svarta och det vita.

 • ingen gillar mig
  • Ingen? Inte någon person i hela världen?
 • Alla hatar mig
  • Alla? hatar alla personer i hela världen dig?
 • Varför är alla så dumma mot mig?
  • Är alla dumma mot dig? Är jag dum mot dig just nu?
 • Ingen bryr sig vad jag har att säga någonsin
  • har aldrig någon brytt sig om ett enda ord som du har sagt? Bryr jag mig om vad du säger just nu?

Jag vill verkligen poängtera att när du frågar dessa frågor gör det med stor empati, för att på så sätt varsamt bjuda in den du pratar med till att upptäcka sin ”karta av verkligheten” och om de vill, uppdatera den.

Hjälp personen att uppdatera sin ”karta” genom att hitta motexempel till det generaliserade uttalandet.

När ni hittar ett riktigt passande motexempel till någonting som blivit över-generaliserat, exempelvis …

 • “Alla är dumma mot mig”
  • “ja, förutom du då och mamma och Nisse på jobbet och ….”

… då luckrar ni upp betydelseramen kring det som blivit över-generaliserat och när ramen kring påståendet luckras upp, förändras och byts ut så kan du märka det på den som varit övertygad om påståendet …

Betydelseramen skiftar

… du märker det genom att personen nu kan se förvånad, förbryllad och sökande ut, eftersom betydelseramen skiftat och en ny betydelseram sakta träder fram.


2 – Modala Operatörer

Modala operatörer skrev jag om i blogginlägg nummer 17 – Vilken värld väljer du att leva i?

Lever du in värld där du tar dig an uppgifter i livet som om de vore en:

 1. Nödvändighet
 2. Omöjlighet
 3. Önskan
 4. Möjlighet
 5. Val

läs mer om detta språkmönster i blogginlägg nummer 17- Vilken värld väljer du att leva i?


3 – Ospecificerad talare, vem har skapat kartan?

Lost performatives, som detta språkmönster heter på Engelska, handlar om generaliserade uttryck om världen vi lever i, om folk, om livet m.m.

Dessa uttryck är ofta klara och uttalade övertygelser som verkar sanna, men där den som skapat övertygelsen är bortrationaliserad, vi vet inte vem som står bakom uttrycket/övertygelsen.

Dessa språkmönster fyller en funktion i våra liv då de fungerar som:

 • Regler & principer
  • Enligt senaste forskningen
  • Pojkar gråter inte
  • Det vet ju alla
  • Bonusfamiljer är komplicerade system
  • Tjejer kan inte meka med en bil
  • Killar kan inte städa
  • Tänk positivt
  • Det finns inga misstag endast feedback
  • Alla beteenden har en positiv intention
  • Du är ansvarig för dina tankar och känslor och därför också dina resultat

MEN, vem skapade dessa regler och principer? Det är lätt att glömma att NÅGON faktiskt har skapat dessa regler någongång.

Vi hanterar ofta dessa Lost Performatives som om de vore odiskutabel FAKTA, som inte går att ifrågasätta.

 • Politiker är korrumperade
 • Säljare är lurendrejare
 • Kultur äter strategi till frukost
 • Personlighet går inte att förändra

När vi kategoriserar någonting som odiskutabelt, så tenderar vi att inte ens misstänka att det kan vara på ett annat sätt, eftersom vi VET att det är så som någon säger, det är ju självklart.

Desto mer vi studerar ett ämne, ju mer forskning och exempel vi tar del av, ju mer formar och cementerar vi vår förståelse och våra övertygelser.

När du är väldigt intresserad av ett ämne och omger dig av likasinnade så är det väldigt lätt att köpa uttalanden som om de vore sanning, det är ofta lättare för någon utanför kunskapsfältet att ifrågasätta allmängiltiga påståenden som anses vara “sanning”.

Vad kan vi göra för att vara vaksamma på och utmana dessa Lost Performatives?

Tänk dig att du skapar dig en ny lins/glasögon, en ny förståelseram, en ram som du filtrerar det du är med om och tänker med, den nya ramen kan exempelvis vara:

 • Jag vet att varje uttalande är gjort av någon, undrar vem denne någon är?

Lever du med denna ram kommer du mer frekvent ställa dig själv frågor som:

 • Vem skapade regeln, vem sa det här?
 • När skapades regeln, när sa någon detta?
 • Var, i vilket sammanhang skapades regeln, vad visste den personen då?
 • Varför skapades regeln, varför sa hen så?

Vill du göra det lite enklare för dig, ha denna frågan ringande i dina öron:

Enligt vem???

Jag vill utmana dig att kommande vecka lyssna efter och upptäcka generaliseringar, regler och principer … upptäck dem hos dig själv och andra, skriv ned dem och om du vill provfråga och undersök dem med frågorna ovan

Du kanske upptäcker generalinseringar som …

 • Lita inte på kvinnor, de kommer lura dig
  • Vem säger det, när skapades denna princip? Varför?
  • Enligt vem?
 • Förändring är svårt
  • Vem säger det? När skapades denna övertygelse?, Under vilka omständigheterna?
  • Enligt vem?
 • Jag har inget läshuvud, jag kan inte lära mig nya saker.
  • Vem säger det?, När hittade du på det? Hur vet du det?
  • Enligt vem?

Lycka till med att specificera det generaliserade

2 Replies to “21 – Vilken slutsats har du dragit, kan du summera allt?”

Comments are closed.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.