fbpx

Utbildning

Utbildningar

NLP utbildningar, kurser och certificat

 • Neuro-Semantic NLP Trainer 
 • Meta-Coach – ISNS – International Society of Neuro-Semantics
 • NLP Meta Master Practitioner – ISNS – International Society of Neuro-Semantics
 • NLP Meta NLP Practitioner – ISNS – International Society of Neuro-Semantics
 • NLP Diploma Coach INLPTA, Licens 59339
 • Unleash the power within – Tony Robbins
 • NLP – The secrets of beeing happy – Richard Bandler
 • NLP Practitioner AUNLP®, Licens Certificate No. 3925
 • NLP Master Practitioner AUNLP®, Licens Certificate No. 3492

Övriga utbildningar, kurser och certificat

Psykologi:

 • Transaktionsanalys Samtalsterapeut
 • Transaktionsanalys TA – 101
 • Gestaltmetodik – 2 dagar

Försäljning:

 • Framgångsrik försäljning – 3 dagar
 • Fördjupad säljutveckling – 2 dagar
 • Key account manager – 3 dagar
 • Grundläggande affärsekonomi – 3 dagar
 • Förhandlingsteknik – 3 dagar
 • Operativ Säljledning – 6 dagar
 • Mercuri Internationals Säljutbildningsprogram
 • Mercuri Internationals Säljchefsprogram

Ledarskap:

 • UGL – Utveckling grupp och ledare – 5 dagar
 • THE – The Human Element – 5 dagar
 • Handledarutbildning THE – The Human Element – 14 dagar
 • Utvecklande Ledarskap 2 + 2 dagar
 • Ledarskap – att leda – 3 dagar
 • Förstärk ditt ledarskap – 2 dagar
 • Målstyrt ledarskap – 3 dagar
 • OBM förändringsledning – 2 + 1 + 1 + 1 + 2 dagar
 • OBM Specialistkurs 2 dagar
 • 7 Goda vanorna – 3 dagar 

Kommunikation:

 • Presentationsteknik – 2 dagar
 • Retorik – konsten att övertyga – 3 dagar
 • Grundläggande projektledning – 3 dagar
 • Stand-Up – 5 dagar
 • Improvisationsteater – Steg 1
 • Improvisationsteater – Steg 2 – Storytelling
 • DiSC® Certification Publishing, Inscape Partners International, Licens Certificate Number: 02096

Erfarenheter

Jag har arbetat med försäljning i olika former i hela mitt liv utöver försäljning så har jag även arbetat med ledarskap, nedan följer en lista på de arbeten och uppdrag som jag har haft.

Försäljningsarbete:

 • Resebyråtjänsteman
 • Musikaffär (Retail)
 • Musikförlag – Talangscout
 • STIM – Musiklicenser
 • ICA (Retail)
 • Utbildningar Öppna och Anpassade kurser

Ledartjänster

 • STIM – Kampanjansvarig
 • STIM – Projektledare
 • ICA – Butiksansvarig
 • Mindset – Säljansvarig
 • Mgruppen – Säljcoach
 • Mercuri International – Seniorkonsult
 • Mellanskog Säljutvecklingschef

Idrotts-uppdrag

 • Mentaltränare – TTIBK – Damlag  (innebandy)
 • Mentaltränare – Tyresö Royal Crowns – A-lag (Amerikansk Fotboll)