THE – The Human Element – 5 dagar

Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar!

Varje organisation och arbetsgrupp består av människor – enskilda individer. Individernas och gruppernas förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation, samarbete m.m. är helt central för organisationens effektivitet och prestationsförmåga.

Vi har ändå en tendens att lägga fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system.

Att se till att individer och arbetsgrupper fungerar väl – att bygga Den Goda Organisationen är den främsta uppgiften för ledarskapet i organisationen.

Vill Du ha en väl fungerande, effektiv och högpresterande organisation? Se då till att människorna i den fungerar väl! I Den Goda Organisationen känner sig människor betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Varför nöja sig med mindre?

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa Den Goda Organisationen. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer.

Detta möjliggör öppenhet och eget ansvarstagande.

Rädsla, rigida beteenden och ineffektivitet kan minska.

Människor kan sluta känna sig som offer för omständigheterna och ersätta det med medvetna egna val.

Datum: Inget aktuellt datum i dagsläget