Coaching Genius – 3 dagar

Coaching Genius

(Denna kurs heter också – Accessing Personal Genius (APG) – Modul 2 i Meta-Coach Training System)

Detta är Neuro-Semantics flaggskeppsutbildning och pågår i 3 dagar.


Ur innehållet: Meta-tillstånd, Emotionell Intelligens, Stabil självkänsla, Fokus och målmedvetenhet, hantera negativa känslor, att vara i linje med sig själv, att drivas av intention och syfte och mycket mer.
Inom ramarna för träningen kommer du att få tillgång till ett tillstånd av FLOW och djup närvaro inom en för dig viktig aktivitet där du innan upplevde splittring och brist på fokus.

Datum: 30 sept – 2 Okt