Föreläsningar & Utbildningar


Coaching Essentials (3 dagar) – Modul 1 i Meta-Coach Training System

Tre dagars utbildning i kommunikation som ger dig grunderna i Coaching.

Coaching Genius / Accessing Personal Genius (APG) – Modul 2 i Meta-Coach Training System

Tre dagars utbildning i att förstå Meta-tillstånd som NeuroSemantiken vilar på

Meta-NLP Practitioner (10 dagar)

Detta utbildning är en riktigt utmanande och omvälvande utbildning som pågår under 10 dagar där du får lära dig massor av utvecklande metoder och verktyg.

THE – The Human Element

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa Den Goda Organisationen.