Föreläsningar & Utbildningar

Jag genomför föreläsningar både fysiskt och digitalt via zoom eller E-learning när du vill och här hittar du information om vilka föreläsningar och utbildningar som är aktuella.

E-learning – Skapa och Hela Relationer i Bonusfamiljen

Här kan du ta del av min upplevelse av att leva i en bonusfamilj och mina tips och verktyg som jag har lärt mig i coaching, terapi och i kurser för att klara av och trivas hemma.

Köp E-learningen via denna länk för endast 2499:- ink moms

https://helarelationer.thinkific.com


Coaching Essentials (3 dagar) – Modul 1 i Meta-Coach Training System

Tre dagars utbildning i kommunikation som ger dig grunderna i Coaching.
Ur innehållet: NLP:s kommunikationsmodell, Support/Rapport, Tillståndshantering och att locka fram tillstånd, Precisionsfrågor.

Datum: Inget datum i dagsläget


Coaching Genius / Accessing Personal Genius (APG) – Modul 2 i Meta-Coach Training System

Detta är Neuro-Semantics flaggskeppsutbildning och pågår i 3 dagar.
Ur innehållet: Meta-tillstånd, Emotionell Intelligens, Stabil självkänsla, Fokus och målmedvetenhet, hantera negativa känslor, att vara i linje med sig själv, att drivas av intention och syfte och mycket mer.
Inom ramarna för träningen kommer du att få tillgång till ett tillstånd av FLOW och djup närvaro inom en för dig viktig aktivitet där du innan upplevde splittring och brist på fokus.

Datum: 30 sept – 2 Okt


Meta-NLP Practitioner (10 dagar)

Ur innehållet: Coachande Ledarskap, förändringsprocesser, frågeteknik, rapport/support, tillståndshantering, ankring.
Utbildningen leder till Internationell certifikat som Meta-NLP Practitioner. 

Datum: Inget aktuellt datum

THE – The Human Element

Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar!

Varje organisation och arbetsgrupp består av människor – enskilda individer. Individernas och gruppernas förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation, samarbete m.m. är helt central för organisationens effektivitet och prestationsförmåga.

Vi har ändå en tendens att lägga fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system.

Att se till att individer och arbetsgrupper fungerar väl – att bygga Den Goda Organisationen är den främsta uppgiften för ledarskapet i organisationen.

Vill Du ha en väl fungerande, effektiv och högpresterande organisation? Se då till att människorna i den fungerar väl! I Den Goda Organisationen känner sig människor betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Varför nöja sig med mindre?

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa Den Goda Organisationen. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer.

Detta möjliggör öppenhet och eget ansvarstagande.

Rädsla, rigida beteenden och ineffektivitet kan minska.

Människor kan sluta känna sig som offer för omständigheterna och ersätta det med medvetna egna val.

Datum: Inget aktuellt datum i dagsläget