Utbildning

Utbildningar

NLP utbildningar, kurser och certificat

  • Neuro-Semantic NLP Trainer 
  • Meta-Coach – ISNS – International Society of Neuro-Semantics
  • NLP Meta Master Practitioner – ISNS – International Society of Neuro-Semantics
  • NLP Meta NLP Practitioner – ISNS – International Society of Neuro-Semantics
  • NLP Diploma Coach INLPTA, Licens 59339
  • Unleash the power within – Tony Robbins
  • NLP – The secrets of beeing happy – Richard Bandler
  • NLP Practitioner AUNLP®, Licens Certificate No. 3925
  • NLP Master Practitioner AUNLP®, Licens Certificate No. 3492

Övriga utbildningar, kurser och certificat

Psykologi:

  • Transaktionsanalys Samtalsterapeut 2 år (Pågående)
  • Transaktionsanalys TA – 101
  • Gestaltmetodik – 2 dagar

Försäljning:

  • Framgångsrik försäljning – 3 dagar
  • Fördjupad säljutveckling – 2 dagar
  • Key account manager – 3 dagar
  • Grundläggande affärsekonomi – 3 dagar
  • Förhandlingsteknik – 3 dagar
  • Operativ Säljledning – 6 dagar
  • Mercuri Internationals Säljutbildningsprogram
  • Mercuri Internationals Säljchefsprogram

Ledarskap:

  • UGL – Utveckling grupp och ledare – 5 dagar
  • THE – The Human Element – 5 dagar
  • Utvecklande Ledarskap 2 + 2 dagar
  • Ledarskap – att leda – 3 dagar
  • Förstärk ditt ledarskap – 2 dagar
  • Målstyrt ledarskap – 3 dagar
  • OBM förändringsledning – 2 + 1 + 1 + 1 + 2 dagar
  • OBM Specialistkurs 2 dagar
  • 7 Goda vanorna – 3 dagar 

Kommunikation:

  • Presentationsteknik – 2 dagar
  • Retorik – konsten att övertyga – 3 dagar
  • Grundläggande projektledning – 3 dagar
  • Stand-Up – 5 dagar
  • Improvisationsteater – Steg 1
  • Improvisationsteater – Steg 2 – Storytelling
  • DiSC® Certification Publishing, Inscape Partners International, Licens Certificate Number: 02096

Erfarenheter

Jag har arbetat med försäljning i olika former i hela mitt liv utöver försäljning så har jag även arbetat med ledarskap, nedan följer en lista på de arbeten och uppdrag som jag har haft.

Försäljningsarbete:

  • Resebyråtjänsteman
  • Musikaffär (Retail)
  • Musikförlag – Talangscout
  • STIM – Musiklicenser
  • ICA (Retail)
  • Utbildningar Öppna och Anpassade kurser

Ledartjänster

  • STIM – Kampanjansvarig
  • STIM – Projektledare
  • ICA – Butiksansvarig
  • Mindset – Säljansvarig
  • Mgruppen – Säljcoach
  • Mercuri International – Seniorkonsult
  • Mellanskog Säljutvecklingschef

Idrotts-uppdrag

  • Mentaltränare – TTIBK – Damlag  (innebandy)
  • Mentaltränare – Tyresö Royal Crowns – A-lag (Amerikansk Fotboll)